Versa Media
moderné vydavateľstvo s tradíciou

Versa Media je vydavateľstvo časopisov, ktoré oslovujú vekovo i profesijne širokú škálu čitateľskej verejnosti. V súčasnosti vydáva časopisy ako pre najmenších čitateľov, tak i silné lifestylové tituly, prílohy a špeciály.

Cieľom Versa Media je dynamicky prenikať do nových segmentov mediálneho trhu a získať na ňom ďalšie významné pozície pre svoje tituly a vedúce postavenie.

Viac o spoločnosti

Naše služby

Naše tituly

Zobraziť naše tituly